Emilia Mikołajewska

Materiały autora Emilia Mikołajewska

dr  - specjalista fizjoterapii, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Związana z Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, w tym z międzynarodową grupą badawczą InteRDoCTor. Absolwentka m.in. AWF i UM w Poznaniu oraz ponad 40 kursów. Autorka 15 książek, 400 artykułów. Członek 20 Rad Wydawniczych, recenzent w ponad 110 czasopismach naukowych oraz recenzent wniosków grantowych. Kierunki badań to terapia eklektyczna w neurorehabilitacji dzieci i dorosłych oraz nowoczesne technologie. W ramach firmy Fizjoterapia Emilia Mikołajewska z/s w Bydgoszczy prowadzi praktykę fizjoterapeutyczną oraz kursy.

Czytaj (15:00)