dr Roksana Malak

Materiały autora dr Roksana Malak

Fizjoterapeuta, osteopata. Specjalizuje się w pracy z noworodkami, dziećmi i młodzieżą w zakresie ortopedii, neurologii, chorób genetycznych oraz z dysfunkcjami w obszarze procesów integracji sensorycznej. Pracownik naukowo - dydaktyczny w Katedrze i Klinice Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek Zespołu Ekspertów ds. Opracowania Wytycznych do Oceny Pacjentów w Wieku Rozwojowym

Autorka wielu publikacji naukowych, uczestniczka licznych konferencji i szkoleń specjalistycznych. Ukończyła m.in. kursy Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS), Cambridge; NDT Bobath; Bobath Baby, General Movements (basic, advanced); szkolenie I i II stopnia teorii i terapii Integracji Sensorycznej, FITS, PNF – podstawowy; Skala Oceny Zachowań Noworodków wg Brazeltona i wiele innych.

Oglądaj (34:21)
Oglądaj (12:31)
Oglądaj (34:29)
Oglądaj (9:11)
Oglądaj (13:38)
Oglądaj (19:30)
Oglądaj (17:01)
Oglądaj (33:14)